Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 SATICI
Ünvanı : Organik Hit Servisi
E-posta adresi : info@organikhitservisi.com

1.2 ALICI
Adı Soyadı : 
Adresi : 
Telefon : 
E-posta adresi : 

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.organikhitservisi.com İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET (PAKET)

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.

Hizmet AdıBirim FiyatıAdetiVergisiTutar

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, www.organikhitservisi.com internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından TÜKETİCİ’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.3 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.4 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve stoklarında bulunması halinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, dijital bir hizmet satışı olduğu için cayma hakkının ya da iptal seçeneğinin olmadığını kabul eder.

ALICI:

TARİH: